Beleid kinkhoestvaccinatie met verloskundigen

 
De LHV-Huisartsenkring Amsterdam (HKA) wordt door verloskundigen benaderd om te komen tot een gezamenlijk beleid inzake vaccinatie van zwangere vrouwen tegen kinkhoest. Daarnaast krijgen wij signalen dat de vaccinatie actief gepromoot wordt door verloskundigen, ondanks beperkte beschikbaarheid van de vaccins en een nog niet vastgesteld beleid door de Minister.

Met een brief aan de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) hebben wij gevraagd om terughoudend beleid te hanteren inzake vaccinatie van zwangere vrouwen tegen kinkhoest ter bescherming van de baby.

De Gezondheidsraad heeft onlangs het advies uitgebracht om zwangere vrouwen in het derde trimester te vaccineren tegen kinkhoest om zo jonge zuigelingen te beschermen. De Minister van VWS zal later besluiten of zij dit advies overneemt en hoe dit vaccinatieadvies dan zal worden uitgevoerd.

De HKA wacht het standpunt van de Minister af en heeft de verloskundigen via een brief aan het KNOV gevraagd om terughoudendheid in het actief promoten van vaccinatie bij zwangere vrouwen.
De verloskundige kan desgewenst de betreffende zwangere vrouw doorverwijzen naar de huisarts voor nadere informatie.

Vaccinatie

Pasgeborenen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn, hebben het hoogste risico op complicaties als zij kinkhoest krijgen. Het vaccineren van vrouwen in het derde trimester van de zwangerschap lijkt een effectieve manier om jonge zuigelingen te beschermen tegen kinkhoest. Kinkhoestbevattende vaccins die in Nederland zijn geregistreerd en aan zwangeren kunnen worden gegeven zijn: Boostrix, Boostrix polio, DiTeki Booster en Triaxis. Een vaccin tegen kinkhoest is altijd onderdeel van een combinatievaccin, dat ook componenten tegen difterie en tetanus en soms nog andere ziekten bevat. De kosten voor het vaccineren van zwangere vrouwen tegen kinkhoest zijn nu voor eigen rekening.

Tijdstip van vaccineren

De kinkhoestvaccinatie moet in het derde trimester gegeven worden, bij voorkeur enkele weken voor de bevalling. In Engeland worden zwangeren tussen de 28e en 38e week gevaccineerd. In België voor iedere zwangere vrouw tussen week 24 en week 32 van de zwangerschap en dit bij elke zwangerschap, ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting kreeg.

Handige links: