Beheer medische dossiers MC Slotervaart naar UMC Utrecht

 
Op 25 oktober 2018 is MC Slotervaart failliet verklaard. Na het faillissement hebben de curatoren ervoor gezorgd dat zowel patiënten als hun nieuwe zorgverlener(s) het medisch dossier konden verkrijgen. Toepasselijke wet- en regelgeving verplichten een ziekenhuis om medische dossiers (in principe) 20 jaar te bewaren en waar nodig te verstrekken, echter vanwege het faillissement is het niet meer mogelijk om de medische dossiers door MC Slotervaart te laten beheren. Daarom is er gekeken naar een andere, duurzame oplossing. Het UMC Utrecht neemt het beheer van de medische dossiers van MC Slotervaart per 20 april 2020 over. Via dit bericht informeren de curatoren huisartsen over de verplaatsing van de medische dossiers. Tevens wordt u gevraagd om mee te helpen patiënten te informeren via uw wachtkamerscherm of een poster.

Wat betekent dit concreet? 

Voor de patiënten betekent de overdracht van het beheer dat zij hun patiëntrechten (vb. inzagerecht) kunnen uitoefenen via het MC Slotervaart-loket bij het UMC Utrecht. MC Slotervaart kan dan hierin vanaf 20 april 2020 niets meer voor hen betekenen.

Wat kunt u, als huisarts, hierin betekenen?

Om zoveel mogelijk patiënten op de hoogte te stellen van deze verandering en hen de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken, kunt u ons helpen. Het bereiken van de oud-patiënten is voor MC Slotervaart erg lastig en het contact dat de patiënt met uw praktijk heeft, biedt hierin uitkomst. Er zijn een informatieve slide (toonbaar op het scherm in uw wachtkamer), een poster en flyer opgesteld. Wij willen u vragen deze slide te tonen via het scherm dat u mogelijkerwijs in uw wachtkamer hebt hangen. Verder kunt u de poster downloaden en in uw spreekkamer ophangen. Vanuit de informatie slide en de poster wordt verwezen naar onze website en naar de flyer. De flyers kunt u het beste bij de poster in de buurt leggen. Mocht u de poster en/of flyers op papier willen ontvangen? Neem dan contact met ons op!

Download de materialen hier:

Onze contactgegevens

Mocht u vragen hebben of de poster en/of flyers op papier willen ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen per mail (overdracht@slz.nl) of telefonisch (020 – 512 4147)

Wij willen u hartelijk danken voor uw hulp. Hierdoor hopen wij zoveel mogelijk patiënten te informeren!