Awareness en verwijzing voor gespecialiseerde tandheelkunde

Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT)
 
De Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) is een tweedelijns, gespecialiseerde tandheelkundige kliniek voor de behandeling van bijzondere patiëntengroepen. Wist u dat u ook als huisarts patiënten die bijzondere tandheelkundige zorg behoeven, direct kan verwijzen?

De patiënten zijn 'bijzonder’ doordat de moeilijkheidsgraad van de behandelingen dan wel de omstandigheden waaronder de zorg verleend moet worden zodanig zijn, dat specifieke deskundigheid, vaardigheden, faciliteiten en/of ondersteuning noodzakelijk zijn en deze hulp niet in een huis­praktijk van een tandarts verleend kan worden. Bij SBT werken gedifferentieerde tandartsen die deel uitmaken van multidisciplinaire behandelteams.

Er zijn 6 afdelingen:

-          Extreme angst & gedragsstoornissen

-          Verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen

-          Medisch gecompromitteerde  en geriatrische zorg

-          Bijzondere kindertandheelkunde

-          Maxillo-faciale prothetiek (MFP) (aangeboren afwijkingen, traumatologie en oncologie)

-          Temporo-mandibulaire dysfunctie (TMD)

SBT kan deze zorg alleen verlenen als deze patiënten zijn verwezen door de eerste lijn (hun eigen  tandarts of huisarts) of door een medisch specialist of psycholoog én als de problematiek binnen de indicaties voor Bijzondere Tandheelkunde vallen. Bij een gebleken indicatie voor bijzondere tandheelkunde vragen wij deze behandeling aan bij de zorgverzekeraar en zal deze zorg uit de basisverzekering worden vergoed.

CASUS

Aaltje van Zweden publiceerde (link) recent een blog over haar zoon Benjamin, een jongen met autisme en overgevoeligheid in zijn mond, waardoor zijn tanden niet te poetsen waren.  Eerst op 18-jarige leeftijd, na het openbaren van epilepsie, werd hij verwezen naar SBT. De ouders zijn erg tevreden met de ontspannen maar professionele aanpak, waardoor een consult nu als een uitje wordt gezien.  Als zij eerder van het bestaan van SBT hadden geweten, hadden ze eerder om een verwijzing van de tandarts (of huisarts)  kunnen vragen. Het leven van Benjamin én zijn ouders is er een stuk ontspannener door geworden.

Mensen met een handicap zijn bijzondere mensen. Velen hebben geen huis-/tandarts meer, terwijl ze juist bijzondere aandacht van gespecialiseerde artsen en tandartsen nodig hebben (naar ‘Wie zorgt er voor de gehandicapten?’ Frederiek Weeda, NRC 03-10-2019).

Patiënten met extreme angst of  met kokhalsklachten kunnen worden verwezen door de huisarts of eigen tandarts. Hij/zij krijgt dan vragenlijsten toegestuurd en komt op onze wachtlijst. Dan volgt een intakegesprek, eventueel in combinatie met onze psycholoog en wordt een behandelplan opgesteld. Dit is gericht op het verminderen van de angst- of kokhalsklachten, zodanig dat behandeling in de algemene praktijk weer mogelijk wordt. Deze patiënten zijn dus tijdelijk bij SBT. Angstpatiënten worden in de regel niet onder narcose behandeld, omdat dit de angst op de lange termijn niet vermindert.

Op de website (www.sbt.nl) is nadere informatie beschikbaar en ook het verwijsformulier. Uiteraard kan ook persoonlijk contact worden opgenomen.