Amsterdamse standaard overdracht antistollingsmedicatie

 
Amsterdamse standaard overdracht antistollingsmedicatie
Op 19 mei 2016 is de Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) vastgesteld. De ASKA biedt handvatten voor een goede overdracht van patiënten met antistollingsmedicatie tussen de betrokken disciplines in de Amsterdamse keten. Vanuit de HKA heeft bestuurslid Ilona Statius Muller meegewerkt aan de ontwikkeling van deze Standaard.

Vertaling landelijke standaard
De ASKA is een vertaling van de landelijke standaard naar de Amsterdamse situatie, waar door de Amsterdamse Regiotafel Antistolling de afgelopen drie jaar hard aan is gewerkt. In deze multidisciplinaire werkgroep, met als doel het verbeteren van de antistollingszorg in de regio, zijn alle disciplines vertegenwoordigd:  de huisarts, specialist, apotheker, tandarts, trombosedienst, specialist ouderengeneeskunde en natuurlijk de patiënt.

Levend document
De ASKA is een levend document, dat door de regiotafel voortdurend aangepast wordt aan zowel de landelijke ontwikkelingen op het gebied van antistolling als aan wensen van de werkvloer. De Regiotafel helpt de deelnemende partijen bij de communicatie naar de achterban,  om casuïstiek te bespreken en om knelpunten in de overdracht op te lossen.

Digitaal Expertisecentrum Antistolling Amsterdam
Onderdeel van de ASKA is het Digitaal Expertisecentrum Antistolling Amsterdam met onder andere een 24 x 7 consultatie- en advieslijn voor de 1ste lijn en bij complexe casuïstiek in de 2e lijn. Hiervoor is een beslisboom ontwikkeld.

Informatie over de ASKA en de Regiotafel