Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) geactualiseerd

 
De Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) is door een lokale multidisciplinaire werkgroep vertaald van de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling naar de Amsterdamse situatie. De ASKA is bedoeld als een handreiking en biedt handvatten voor een goede overdracht tussen betrokken disciplines in deze keten. Het digitaal Expertisecentrum Antistolling Amsterdam zorgt 24 x 7 voor een consultatie- en advieslijn voor de 1ste lijn en bij complexe casuïstiek in de 2e lijn. Om te bepalen bij wie (ziekenhuis, trombosedienst of expertisecentrum) u het best terecht kunt met uw vraag over antistolling is een beslisboom ontwikkeld. Deze Beslisboom is nu geactualiseerd en hiermee ook de ASKA.