Amsterdamse Huisartsen alliantie

 
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Amsterdamse Huisart-sen alliantie, hét netwerk van en voor alle huisartsen in Am-sterdam, Badhoevedorp, Duivendrecht en Diemen. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over de totstandkoming, de ambitie, de samenstelling en de manier van werken van dit kersverse samenwerkingsverband.

Na een paar jaar van toenemende samenwerking van organisaties1. binnen de Amsterdamse huisartsenzorg, is in het najaar van 2019 besloten om te verenigen in de AHa.
Met dit samenwerkingsverband is er nu één aanspreekpunt voor en één vertegenwoordiger namens alle huisartsen in Amsterdam, Badhoevedorp, Duivendrecht en Diemen voor stedelijke thema’s als spoedzorg, samenwerking thuiszorg/ ziekenhuizen, GGZ, gemeente en informatie- en communicatiebeleid.

1. ROHA, CHAGZ, SAG, GAZO, MedZZo, Zorggroep Diemen/Duivendrecht, Huisartsen Coöperatie Noorderzorg, Zorggroep Mercator, Huisartsencoöperatie De Baarsjes, Huisartsen Badhoevedorp en daarnaast Huisartsenkring Amsterdam/Almere, Huisartsenposten Amsterdam en Elaa.

Wat is de ambitie van de AHa?

De AHa heeft de ambitie om de onderlinge samenwerking en die met haar partners in het medisch en sociaal domein te verbeteren. Dit moet leiden tot goede, doelmatige zorg voor de inwoners van Amsterdam e.o. en tot een efficiënt gebruik van zorg. 

Wat doet de AHa? 

  • Ontwikkelt beleid en maakt samenwerkingsafspraken met zorg- en welzijnspartners; de wijkgroepen en de zorggroepen leveren hiervoor input aan.
  • Richt zich in ieder geval op het verbeteren en verder inrichten van: Ouderenzorg, GGZ, Chronische zorg, de samenwerking met het sociaal domein, spoedzorg en ICT.
  • Faciliteert de implementatie van het beleid en de gemaakte afspraken in de wijken, o.a. samen met Elaa en via de zorggroepen.
  • Vertegenwoordigt de aangesloten huisartsenorganisaties in stedelijke overleggen en treedt op als gesprekspartner met Zilveren Kruis in het kader van de O&I-financiering.

Ga naar: samenvatting regioplan

De zorggroepen van de AHa zullen voor hun aangesloten huisartsen het eerste aanspreekpunt en hun eerste vertegenwoordiger blijven. Wanneer onderwerpen een stedelijke aanpak vereisen, zal de AHa haar rol nemen.

Tot slot
De AHa staat aan het begin van een mooie ontwikkeling. Wij zijn een continu lerend en ontwikkelend netwerk waar alle huisartsen(organisaties) een bijdrage aan leveren.
Om iedereen op de hoogte te houden zullen wij periodiek een nieuwsbrief versturen. Daarin valt te lezen welke stappen er op de stedelijke thema’s worden genomen. Deze informatie is ook te vinden op de website van de AHa waar binnenkort ook een overzicht van alle wijkgroepen terug te vinden is.

Ga naar: Amsterdamsehuisartsen.nl

Namens het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur van de Amsterdamse Huisartsen alliantie, hartelijke groet.