Amsterdams Rookalarm: naar een rook-arm Amsterdam!

 
Amsterdams Rookalarm: naar een rook-arm Amsterdam!
De HKA is één van de initiatiefnemers van het Amsterdams Rookalarm, waarin zorgverleners zich verenigen voor een rook-arm Amsterdam. “Als professionals in de zorg worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van roken. En dan zijn we te laat. Daarom zetten we in op een rookvrije generatie." Aan het woord is huisarts en HKA-bestuurslid Ilona Statius Muller. In de maand september stuurt het Amsterdams Rookalarm brieven naar alle basis- en middelbare scholen in Amsterdam en naar alle sportverenigingen. Daarin wordt gewezen op het stoppen-met-roken aanbod in de huisartsenpraktijk. Tevens hebben wij een voorbeeldbrief opgesteld die u zelf kunt versturen om de vereniging waar u of uw kinderen actief zijn te vragen rookvrij te worden.

Wat kunt u doen?
Amsterdams Rookalarm heeft een voorbeeldbrief opgesteld die u kunt sturen aan de sportvereniging waar u of uw kinderen actief zijn. Zo kunt u een persoonlijk verzoek doen aan het bestuur van uw vereniging om deze rookvrij te maken. 

Wij hopen daarnaast natuurlijk dat u tijdens uw spreekuur veel mensen zult zien die advies komen vragen over stoppen met roken.

Acties Amsterdams Rookalarm
Amsterdams Rookalarm sluit in de maand september aan bij twee landelijke acties, namelijk Stoptober en de Nationale Sportweek van 17-25 september.

  • In het kader van Stoptober hebben wij alle basis- en middelbare scholen in Amsterdam aangeschreven met het verzoek om een rookvrije schoolomgeving te creëren. Tevens wordt het onderwijzend en ondersteunend personeel gewezen op haar voorbeeldrol voor de leerlingen. In dat kader doen wij de suggestie om contact op te nemen met de huisartsenpraktijk en de mogelijkheden van stoppen met roken te bespreken.
  • Tijdens de Nationale Sportweek vraagt de Hartstichting bestuurders om hun sportverenigingen rookvrij te maken. Aansluitend daarop verstuurt Amsterdams Rookalarm een verzoek aan alle Amsterdamse sportverenigingen om deze stap te gaan zetten. Wij versterken daarmee de boodschap van de Hartstichting op lokaal niveau.

Op de HKA-site vindt u informatie over acties en achtergronden van Amsterdams Rookalarm

Gaat u ook mee op weg naar een Rookvrije Generatie?