Amsterdams Rookalarm: naar een rook-arm Amsterdam!

 
Amsterdams Rookalarm: naar een rook-arm Amsterdam!
De HKA is één van de initiatiefnemers van het Amsterdams Rookalarm, waarin zorgverleners zich verenigen voor een rook-arm Amsterdam. “Als professionals in de zorg worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van roken. En dan zijn we te laat. Daarom zetten we in op een rookvrije generatie." Aan het woord is huisarts en HKA-bestuurslid Ilona Statius Muller. Alle huisartsenpraktijken in Amsterdam ontvangen rond 29 juni per post een poster. Wij vragen u deze poster op een goed zichtbare plaats in uw praktijk op te hangen. Gaat u mee op weg naar een rookvrije generatie?

Wat kunt u doen?

Rookvrije generatie
De beweging ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ krijgt steeds meer aanhangers. Ook in Amsterdam. De gemeente heeft in haar ‘Tabaksontmoedigingsbeleid 2016-2019’ als ambitie gesteld te willen voorkomen dat jongeren beginnen met roken en te stimuleren dat mensen stoppen met roken.

Urgentie helder
De urgentie is helder. De helft van de jongeren die start met roken, zal dit de rest van zijn of haar leven blijven doen. De kans is aanzienlijk dat zij hierdoor ziek worden. Om preciezer te zijn: 1 op de 2 rokers overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen van roken. Genoeg reden om kinderen te beschermen tegen roken. Want zolang wij roken normaal vinden, vinden onze kinderen dat ook. Om kinderen rookvrij te kunnen laten opgroeien is het onder meer nodig dat we ervoor zorgen dat kinderen niet continu geconfronteerd worden met roken en sigaretten. Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van rookvrije speeltuinen, schoolpleinen en sportvelden. Daarnaast is voorbeeldgedrag een belangrijke verleiding voor jongeren om te beginnen met roken. Stoppen met roken is dan ook essentieel.

Om kinderen te beschermen, is ieders hulp nodig. U als zorgverlener kunt een belangrijke bijdrage leveren. Gaat u mee op weg naar een rookvrije generatie?

Wie zijn wij?
‘Amsterdam Rookalarm’ is een initiatief van de Huisartsenkring Amsterdam, Jellinek, 1ste Lijn Amsterdam en GGD Amsterdam.

Meer weten?
Via de nieuwsbrief informeert de HKA u regelmatig over nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van Stoppen-met-Roken. Kijk op de HKA-site of stuur een e-mail naar HKA-bestuurslid en mede-initiatiefnemer Ilona Statius Muller.

We gaan heel graag samen met u op weg naar een rookvrije generatie!

Met vriendelijke groet,
Ilona Statius Muller

BijlageGrootte
PDF-pictogram Poster Rookvrije Generatie2.76 MB
PDF-pictogram Pamflet Rookalarm114.05 KB