Amsterdammers willen meer rookvrije straten

 
Amsterdammers willen meer rookvrije straten
Buurtbewoners, instellingen, docenten en leerlingen van diverse scholen in de Fred. Roeskestraat in Amsterdam-Zuid willen een rookvrije straat mét handhaving (APV). Amsterdam werd als eerste gemeente in 2016 partner van de Alliantie Nederland Rookvrij met als doel een rookvrij generatie te laten opgroeien. Roken en meeroken is immers de grootste te vermijden oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland.

Terwijl er landelijk een dalende trend is van het aantal scholieren dat rookt ((12 t/m 16 jaar) 2001: 13% dagelijks, 2017: 2%, cijfers Trimbos Instituut) laten cijfers uit Amsterdam een ander beeld zien. Het aantal volwassen rokers in de stad is al jaren zo'n 27% (landelijk 22%) terwijl onder jongeren juist een stijging is te zien, van 29% naar 31% in de afgelopen 10 jaar.

De gemeente Amsterdam stelt in haar eigen beleidsnotitie uit 2018 dat zij initiatieven van burgers en instellingen om hun eigen omgeving rookvrij te maken wil ondersteunen en stimuleren. Dit was voor de scholen, ouders en leerlingen de aanleiding om actie te voeren en de gemeente te vragen nu ook regelgeving in te stellen. In april deden de Amsterdamse ziekenhuizen ook al een verzoek aan het college van Amsterdam voor het instellen van rookvrije zones rondom de ziekenhuizen. De gemeente Groningen is de eerste gemeente die dit middels een aanpassing van algemene plaatselijke verordening (APV) voor rookoverlast heeft geregeld.

Wethouder Zorg, Jeugd, Onderwijs en Sport, Simone Kukenheim nam het verzoek van de initiatiefnemers in ontvangst. Het kunstwerk van Koos Buster, een 'versteende opgebrande peuk', als verwijzing naar een tijd die binnenkort achter ons ligt, werd haar overhandigd. Het Amsterdams Rookalarm steunt het initiatief. De wethouder was lovend maar kon geen toezeggingen doen. Het college van Amsterdam heeft het verzoek tot aanpassing van de APV momenteel in beraad.  

AT5: https://www.at5.nl/artikelen/194850/buurtbewoners-fred-roeskestraat-willen-een-rookvrije-straat-met-handhaving
https://www.rokeninfo.nl/professionals/cijfers-gebruik-en-gevolgen/cijfers-gebruik/jongeren1

Trimbos: https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/cijfers-roken/ 
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/weten-wat-werkt-jongeren-en-alcohol-en-roken