Ambulance Amsterdam innoveert informatie-overdracht huisartsen

Op 1 mei 2018 is Ambulance Amsterdam gestart met het digitaal informeren van huisartsen over geleverde ambulancezorg aan patiënten.
 
Ambulance Amsterdam innoveert informatie-overdracht huisartsen
Door deze innovatieve stap verbetert de informatieoverdracht tussen huisartsen en ambulancedienst. Zo is een huisarts direct op de hoogte wanneer er ambulancezorg is geleverd aan een patiënt waarbij de ambulance niet tot vervoer overgaat en is duidelijk welke mogelijke vervolgstappen de huisarts kan ondernemen. Hierdoor wordt uiteindelijk de zorgcontinuïteit gewaarborgd ten gunste van de patiënt.

De ambulanceverpleegkundige draagt sinds 1 mei 2018 digitaal over naar de eigen huisarts van de patiënt. Het kladblok Overdracht Acute Zorg komt met de nieuwe patiënt-advieskaarten te vervallen. De nieuwe patiënt-advieskaart (bijgevoegd) wordt achterlaten in geval er op dat moment geen verdere hulpverlening nodig is.

Een aantallen belangrijke feiten op een rijtje:

  • Digitale samenvatting vanuit Forms m.i.v. 1 mei naar eigen huisarts patiënt
  • Ook naar huisartsen buiten onze regio binnen Nederland
  • Bij elke eerste hulp geen vervoer (EHGV): digitale samenvatting naar huisarts en patiënt advieskaart (met binnenzijde ingevuld) mee met patiënt
  • Bij eerste hulp geen vervoer en toerist: Engelse advieskaart incl. SBAR overdracht achterzijde ingevuld mee met patiënt
  • Bij eerste hulp geen vervoer en huisarts onbekend: advieskaart incl. ingevulde SBAR achterzijde mee met patiënt
  • Bij eerste hulp geen vervoer en ANW uren/mogelijkheid dat patiënt nog naar HAP gaat: digitale samenvatting naar huisarts en patiënt advieskaart incl. SBAR achterzijde ingevuld mee met patiënt