Algemene Ledenvergadering HKAA: besluitvormende vergadering over fusie kring met landelijke LHV

Maandag 23 mei 2022 aanvang 20.00 u
 
Op maandag 23 mei om 20.00 uur nemen wij graag met u het besluit om als kring Amsterdam/Almere te fuseren met de landelijke LHV. Wanneer u het eens bent met de richting die het kringbestuur hierin kiest, zal deze keuze dit jaar verder worden uitgewerkt.

AANMELDEN

De juridische omvorming van de kring is het sluitstuk van het traject Modernisering Vereniging (MOVE). In de nieuwe manier van verenigen is de LHV georganiseerd in een landelijke vereniging met regionale afdelingen. In dit overgangsjaar werken we, naast het afbouwen van de kring ook aan het opbouwen van de afdeling. De positie van de afdelingen is vastgelegd in de landelijke statuten, die op 17 december 2021 werden vastgesteld. In onze februari nieuwbrief informeerden wij u hierover.

De afdelingen in de nieuwe structuur van de LHV zijn geen eigen verenigingen en hebben geen rechtspersoonlijkheid. In het overgangsjaar 2022 staat de kring voor de keuze om:

1. met de LHV te fuseren;
2. als zelfstandige vereniging (niet zijnde LHV) verder te gaan of
3. te ontbinden. 

Door te kiezen voor een fusie (optie 1) nemen we afscheid van een aantal bureaucratische processen en blijft de verbinding met de LHV optimaal. 

In de vergaderstukken vindt u het voorstel om als kring te fuseren met de landelijke LHV. Wij hopen u op onze digitale kringledenraad te ontmoeten om samen met u een besluit te kunnen nemen over de omvorming van onze kring.

AANMELDEN

Heeft u nog vragen, neemt u gerust contact met ons op: huisartsenkringamsterdam@lhv.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het kringbestuur 

Daphne Tabak
voorzitter kringbestuur Amsterdam/Almere