Algemene Ledenvergadering 15 december !

 
Het kringbestuur nodigt u uit voor de Algemene ledenvergadering van 15 december 2014. Naast het vaststellen van de jaarstukken, wil het bestuur graag met u in gesprek over de relatie tussen kring, individuele leden en zorggroepen

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Concept  jaarplan 2015
  • Concept  begroting 2015

Het jaarplan en de begroting 2015 zijn nog in bewerking. Deze worden z.s.m. op de website geplaatst.

De vergadering vindt plaats op de vertrouwde locatie:
Plantage Middenlaan 14 (2e etage) 1018 DD Amsterdam
Aanvang: 19.30 uur

U kunt zich hier aanmelden voor de ALV.

 Met vriendelijke groet en tot 15 december,


Stella Zonneveld

Voorzitter