Afspraken Amsterdam voor vaccineren op een andere locatie

 
In Amsterdam zijn afspraken gemaakt over een tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik van alternatieve locaties voor de griep- en pneumokokkenvaccinaties. Huisartsen die echt niet veilig in de eigen praktijk kunnen vaccineren in verband met de 1,5 meter maatregelen, kunnen een beroep op deze afspraken doen. Om het huisartsen makkelijker te maken om een geschikte locatie te vinden heeft de gemeente een inventarisatie gedaan van mogelijke alternatieve locaties. Een lijst van de opties is bijgevoegd.

Lijst met locaties

De gemeente Amsterdam heeft per stadsdeel bij maatschappelijke organisaties benaderd met de vraag of zij hun ruimte beschikbaar willen stellen aan huisartsen voor de griep-en pneumokokkenvaccinatie. De meewerkende organisaties en locaties zijn in een lijst (zie bijlage) verzameld. Zij zullen hun locaties meestal voor een onkostenvergoeding of bescheiden huur aanbieden.

Als u interesse heeft in één van de locaties in de lijst, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de in de lijst genoemde aanspreekpunten. Let op: wilt u gebruik maken van een sporthal, geeft dat dan z.s.m. door aan Annemieke van Dijk: a.vandijk@huisartsenkringamsterdam Aanstaande maandag 21 september zullen de aanvragen worden doorgestuurd.

Ook de gemeente Diemen heeft medewerking toegezegd bij het zoeken naar alternatieve locaties.

Vergoeding

GGD Amsterdam stelt een tegemoetkoming ter beschikking van maximaal 720 euro per huisartsenpraktijk voor huisvestingskosten voor vaccineren op een andere locatie dan uw praktijk. Dit geldt ook voor locaties die niet in de lijst van de gemeente worden genoemd.

Financiële tegemoetkoming aanvragen

U heeft afspraken gemaakt over het gebruik van een locatie, hoe gaat het dan verder:

  • U betaalt de locatie
  • De factuur stuurt u o.v.v. de naam van uw praktijk en het rekeningnummer naar mw. Rinia Autar: r.autar@lhv.nl.
  • De HKAA verzamelt alle facturen en zal die in bulk aanbieden aan de GGD. 

Stedelijke coördinatie en monitoring

De stedelijke coördinatie en monitoring ligt bij de HKAA, i.s.m. de zorggroepen. Heeft u problemen, dan horen wij dat graag zodat we verdere actie kunnen ondernemen. Ook als het is gelukt een passende alternatieve locatie te vinden, ontvangen wij graag een berichtje. Zo kunnen we monitoren of er iedereen een oplossing vindt.

Stuur uw bericht naar uw contactpersoon bij de zorggroep of naar r.autar@lhv.nl   

Meer informatie

Bij het SNPG en de NHG vindt u de laatste informatie over:

  • de bestelling van de pneumokokken- en griepvaccins, de aflevering, declaratie, organisatie en uitvoering, via SNPG.nl(externe link) en de huisartsen-informatielijn van de SNPG: 0900 – 47 43 777 (10 cent per minuut) of per e-mail: pneumokokken@snpg.nl.
  • praktische tips en adviezen voor huisartsen heeft het NHG op een rij gezet in deze praktijkhandleiding.
  • overige huisartsgerelateerde medisch-inhoudelijke informatie kunt u vinden op de website van het NHG en voor uw vragen kunt u contact opnemen met het NHG via: kenniscentrum@nhg.org.