Advies 'Hoe te handelen bij ernstige gedragsproblemen bij dementerende ouderen'

Advies HKA werkgroep ouderenzorg
 
Advies 'Hoe te handelen bij ernstige gedragsproblemen bij dementerende ouderen'
Er is onduidelijkheid hoe te handelen bij ernstige gedragsproblemen bij (dementerende) ouderen. Met name in spoedgevallen / bij escalaties is het onduidelijk welke stappen genomen kunnen worden. Na overleg met de ouderen psychiatrie, de crisisdienst en de ouderenzorg geeft de HKA-werkgroep ouderenzorg informatie en adviezen over hoe u deze zorg goed kunt regelen.

Hoe te handelen bij ernstige gedragsproblemen bij dementerende ouderen:

1. Neem op tijd contact op met de casemanager dementie en/of de ouderen psychiatrie voor (aanvullende) diagnostiek en eventuele behandeling. Soms valt hiermee escalatie te voorkomen.

2. Zonder spoed (het lukt de mantelzorg en de wijkverpleging om één en ander nog even op te vangen) heeft een RM (rechtelijke machtiging) de voorkeur. Neem daarvoor contact op met de ouderenpsychiater.

3. Denk je als huisarts dat acuut ingrijpen en een opname noodzakelijks is (gevaar criterium), neem dan contact op met de crisisdienst. Zij kunnen de patiënt beoordelen en zo nodig een IBS (in bewaarstelling) uitschrijven. Een IBS impliceert dat de patiënt binnen 24 uur moet worden opgenomen. De crisisdienst kan op dit moment echter geen psychogeriatrische opname regelen, dat dient de huisarts te doen:

  • De huisarts(waarnemer) meldt de patiënt aan bij het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam via 020 2628112 24 uur per dag, 7 dagen per week en vermeldt daarbij dat het gaat om een IBS. Het gaat daarbij om een specifieke vorm van Wlz-crisiszorg, zie voor de algemene regeling: https://www.sigra.nl/crisiszorg.
  • De huisarts levert  gegevens van de patiënt aan.
  • Het verpleeghuis in de regio van de patiënt en niet de huisarts is na afgifte van een IBS verantwoordelijk voor een opname in eigen huis of elders (belt dus zn. rond in de wijde regio). Omdat er veel druk ligt op de psychogeriatrische bedden in Amsterdam is, is een acute opname binnen 24 uur soms lastig te realiseren. Soms wordt uitgeweken naar een bed elders in het land.

4. Per 1 jan. 2020 verandert bovenstaande door het inwerking treden van de nieuwe Wet Zorg en Dwang. De Specialist Ouderen (SO) wordt dan (mede) verantwoordelijk voor dwangmaatregelen bij gedragsgestoorde ouderen. Nu is nog onduidelijk hoe zij dit denken te gaan doen.

Met vriendelijke groet,
HKA-werkgroep ouderenzorg