ADEPD aanpak Amsterdam

 
De HKA-werkgroep ADEPD heeft besloten om geen (specifiek) Amsterdams cursusaanbod te maken, maar om gebruik te maken van het bestaande ADEPD cursus aanbod. De ADEPD cursus komt het best tot zijn recht als deze praktijkgericht is. Om u te ondersteunen hebben wij een overzicht van partijen gemaakt die ADEPD cursussen aanbieden voor de meest gebruikte HISsen in Amsterdam. We raden u aan om snel actie te ondernemen, zodat u de cursus in het najaar kan doen.

Al lang wordt er in Amsterdam nagedacht over het aanbieden van een cursus om de implementatie van de ADEPD richtlijn te ondersteunen.
Een kleine werkgroep heeft zich gebogen over de vraag hoe deze cursus het best aangeboden kan worden en is tot de volgende conclusies gekomen:

  1. De cursus moet bestaan uit een (kort) algemeen deel en een HIS specifiek deel.
  2. De cursus mag 1 dagdeel (3 uur) beslaan.
  3. De cursus werkt het best als er hands-on instructie gegeven kan worden aan niet meer dan 10 personen.
  4. De cursus werkt het best als die praktijkgericht is (d.w.z. cursus geven aan dokters en praktijkassistentes tegelijk).

Om vooral dat laatste mogelijk te maken en de praktijk daar zelf flexibel inrichting aan te laten geven (cursus wel/niet in de praktijk zelf) is er besloten om geen Amsterdams aanbod (via bijv. het nascholingsbureau) te maken, maar de huisartspraktijken te wijzen op het bestaande aanbod van HIS leveranciers en opleidingsorganisaties.
NB. Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de inventarisatie die de LHV recent van de ADEPD cursussen heeft gemaakt.

Deze aanpak vraagt initiatief van de praktijk maar zorgt er ook voor dat de cursus kan aansluiten op de agenda van de deelnemers en direct kan aansluiten op de praktijkvoering.

Ons advies:

  • Heeft u een grote praktijk (6-10 potentiĆ«le cursisten) zoek dan direct contact met de partij(en) die voor uw HIS een aanbod hebben.
  • Heeft u een kleine praktijk, zoek dan samenwerking met een andere praktijk (bijv. uit uw Hagro) om de cursus samen te doen

Met vriendelijke groeten,


ADEPD werkgroep
Hein Thiel,
Jeroen Stroucken,
Arjan van Stalborch,
Rob Smeenk en
Cees Dekker