ACT II: K en I module CVR in 2014

 
Het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT) krijgt een vervolg in de vorm van ACT II. Achmea heeft een eenmalige K en I module toegezegd voor CVR zorg in Amsterdam. De module start op 1 januari 2014.
ACT I liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd tot het opzetten van een CVR spreekuur. Inmiddels zijn in het kader van ACT ook transmurale afspraken gemaakt met alle Amsterdamse ziekenhuizen. Voor de implementatie van deze afspraken is het echter nodig dat in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken CVR zorg geleverd wordt van een uniforme en constante kwaliteit.
ACT II is een verkort programma van ACT I en is bedoeld voor de praktijken die in 2010 nog niet, maar nu wel klaar zijn voor het opstarten van een CVR-spreekuur. Achmea heeft  een Kwaliteit en Innovatie-opslag (voorheen M en I) toegezegd als tegemoetkoming in de tijdsinvestering  die voorafgaat aan het starten van het spreekuur. Deze module loopt in heel 2014 en bedraagt €1,60 opslag/jaar over de totale patiëntenpopulatie. Daarnaast is de POH-S module uitgebreid ten behoeve van CVR zorg.
 Huisartspraktijken die in aanmerking komen voor de K en I module voldoen aan de volgende criteria:
  • zij zijn lid van een zorggroep, maar declareren geen GEZ of KOP-tarief voor CVR zorg;
  • zij hebben niet deelgenomen aan ACT I;
  • zij declareren in 2014 geen andere K en I module;
  • zij zijn in staat vanaf 1-1-2014 te starten met het CVR spreekuur;
  • zij zijn bereid (met hun POH) deel te nemen aan de bijbehorende scholingen (transmurale afspraken, opstarten CVR spreekuur, capita selecta CVR);
  • zij zijn bereid de (via de zorggroep opgevraagde) benchmarkgegevens aan te leveren.
Achmea twijfelt nog over de langjarige plannen voor CVR; met name is nog niet duidelijk of de KOP-contractering na afloop van de pilotfase eind 2014 uitgebreid gaat worden. Wel is per 2014 uitbreiding van POH-S geld ten behoeve van CVR zorg mogelijk, die in principe voldoende zal zijn om in ieder geval de secundaire preventie patiënten in zorg te hebben.
Om zorggroepen in staat te stellen in aanmerking te komen voor een eventueel KOP-tarief aan het einde van ACT II streven we ernaar om de deelnemende praktijken op het door Achmea gestelde entreeniveau te krijgen qua geleverde zorg en benchmarking.
De scholingen in het kader van ACT zijn ook interessant voor die huisartsen die niet in aanmerking komen voor de K&I-opslag maar wel een CVR-spreekuur willen opzetten.
De scholingen in de regio’s SLAZ en AMC worden in of rond februari 2014 georganiseerd.
(meer info: zie de website van ACT.)
 Bij vragen over deelnemen aan ACT II of aanmelding voor ACT II kunt u uw zorggroep benaderen. Voor vragen over scholingen of inhoud van het traject, neem contact op met ACT op ACT@1stelijnamsterdam.nl.
 www.act020.nl