Achmea verplicht aanschaf GGZ-screener in 2015

en een overzicht van de drie screeners die op dit moment worden geaccepteerd
 
In dit bericht informeert de HKA u over de laatste – maar mogelijk niet definitieve – stand van zaken rond het beleid van Achmea met betrekking tot de GGZ screener, waarin Achmea aangeeft dat een screener moet worden aangeschaft. Daarnaast hebben wij de drie screeners die Achmea nu accepteert, voor u naast elkaar gezet.

Achmea verplicht aanschaf screener

In haar 'veelgestelde vragen' antwoordt Achmea op de vraag Waarom stelt Achmea het gebruik van een screener verplicht?: "Achmea is van mening dat een beslissingsondersteunend triage-instrument van toegevoegde waarde kan zijn." In een toelichting laat Achmea weten dat een GGZ-screener verplicht moet worden aangeschaft en dat het vervolgens aan de professional is wanneer deze wel of niet in te zetten. Op landelijk niveau is de LHV nog in gesprek over deze verplichting. Er is dus nog geen eenduidig antwoord, maar gezien de tijd inmiddels dringt om op tijd het contract voor 2015 af te sluiten (uiterlijk 15 december!), heeft de HKA besloten u op deze manier te informeren over de laatste ons bekende stand van zaken.

Standpunt HKA t.a.v. screeners ongewijzigd ongewenst

De HKA en werkgroep GGZ staan nog steeds op het standpunt dat een screener niet gevalideerd is en dat de professional zelf op basis van standaarden en ervaring besluit of en waarheen dan te verwijzen. Wij wijzen een verplichting tot aanschaf van dan wel gebruik van een screener af.

Drie screeners naast elkaar

Op dit moment accepteert Achmea drie screeners maken wij op uit de veelgestelde vragen op haar website 'De instrumenten die geaccepteerd zijn binnen het Mirro keurmerk zijn: TelePsy, ZorgIQ en Mirro. Wilt u een instrument gebruiken dat hier nog niet wordt genoemd? U kunt uw leverancier vragen een zelfevaluatie ter toetsing in te dienen bij het keurmerk Mirro.'

TelePsy, ZorgIQ en Mirro zijn drie verschillende producten met verschillende kostensystematieken, die moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Voordat u een product aanschaft, is het dus van belang dat u zich afvraagt waaraan u behoefte heeft in uw praktijk of zorggroep op het gebied van GGZ-ondersteuning en behandeling.

zorgIQ biedt een totaal GGZ pakket voor de huisartsenpraktijk in een web applicatie die is onder te verdelen in twee gedeelten, de module “Aanmelding/Intake” te gebruiken door de huisarts, assistent en POHGGZ en de module “Begeleiding” te gebruiken door de POHGGZ. In de web applicatie treft u oa een beveiligd patientienportal, interactieve sociale kaart, aansluiting op zorgdomein en zorgmail etc. De kosten bedragen € 120-137 / maand voor onbeperkt gebruik. De prijsstelling is afhankelijk van het exacte pakket en aantal deelnemers.

De QuickScreen van TelePsy kost € 5,95 per afname, waarbij een jaarlijks basisbudget (ondergrens) geldt van € 242,50 per jaar (exclusief BTW) per praktijk. Wordt een overeenkomst op het niveau van de zorggroep afgesloten dan is staffelkorting mogelijk, zowel voor de kosten van de QuickScreen als de hoogte van het basisbudget.
De QuickScreen is ontwikkeld in samenwerking met huisartsen en (POH)GGZ in Limburg. Het instrument is wetenschappelijk gevalideerd door Maastricht University. Naast de triagetool bieden wij een groot aantal tests (zoals de 4DKL). Vanaf volgend jaar bieden wij ook verschillende tools voor e-health behandeling.

Mirro is 'alleen' een screener en rekent een vast maandbedrag van 18,50 / normpraktijk (€ 222,00 per jaar).