Achmea huisartsencontract 2014

 
Mede op aandringen van de Kring heeft Achmea de tekst over het LSP (artikel 2, lid 3) in het huisartsencontract 2014 ingetrokken. Achmea plaatst een addendum op haar website.

Verder heeft Achmea de contracteercyclus geëvalueerd en een voorstel gedaan voor een andere aanpak. De kring is gevraagd te reageren op dit voorstel. Uiteraard gaat de Kring in op dit verzoek en wordt een reactie voorbereid.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.