Accreditatie Amsterdamse toetsgroepen gestart

 
Na een organisatorische wijziging kunnen de toetsgroepen in Amsterdam nu hun jaarplannen weer indienen via GAIA. De Perifeer Accreditatiemederwerker (PAM) is geen onderdeel meer van het – inmiddels opgeheven – nascholingsbureau van Elaa. In plaats daarvan vallen deze werkzaamheden gedurende het jaar 2022 onder de LHV huisartsenkring Amsterdam-Almere (HKAA). Alle EKC’ers die hun jaarplan voor 2022 nog niet hebben ingediend, worden uitgenodigd dat nu in werking te stellen. De verlate start zorgt op dit moment voor een piekdruk bij de PAM. Wij vragen om enig geduld.

De afspraken voor het indienen en laten beoordelen van de jaarplannen voor de toetsgroepen hebben wij hier voor u bij elkaar gezet: 

 1. Uw jaarplan geldt voor het jaar 2022;
 2. De Perifeer Accreditatiemedewerker functioneert autonoom en toetst aan landelijke criteria;
 3. De Perifeer Accreditatiemedewerker werkt onder verlengde arm-constructie voor ABC1;
 4. U zorgt dat in GAIA worden geüpload:
  1. Het jaarplan bij aanvang van het jaar
  2. Presentieoverzichten en verslagen per bijeenkomst gedurende het jaar
 5. De Perifeer Accreditatiemedewerker beoordeelt de verslagen en kent accreditatiepunten toe aan de deelnemers;
 6. Tot het einde van het eerste trimester 2023 kunt u nog presentieoverzichten en verslagen indienen voor het jaar 2022.
 7. Aan deelname aan dit accreditatieproces zijn kosten verbonden. Per toetsgroep wordt een vast bedrag van 175 euro in rekening gebracht.
 8. De factuur wordt uiterlijk op 1 december van het lopende jaar aan u verzonden. Deze factuur ontvangt u van de LHV huisartsenkring Amsterdam-Almere
 9. Om de facturering soepel te laten verlopen vragen wij u om na te kijken of de gegevens in GAIA kloppen met het factuuradres [post en e-mail]. Zo niet, geef dit dan door aan: huisartsenkringamsterdam@lhv.nl

Voor vragen over de financiële procedure kunt u terecht bij de HKAA via huisartsenkringamsterdam@lhv.nl. Overige vragen beantwoordt de PAM graag voor u.

Met vriendelijke groeten,
Renée Weersma
Perifeer Accreditatiemedewerker regio Amsterdam

Bestuur Huisartsenkring Amsterdam/Almere