Aanscherping voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals per 1 januari 2021

 
Begin dit jaar is de voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals opgenomen in de Huisvestingsverordening 2020. Sinds januari 2020 zijn er al 73 woningen toegewezen via deze regeling en daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee! Echter door het succes van de regeling en de vele aanvragen bij de gemeente ontstaat er een te grote disbalans tussen het aantal beschikbare woningen en de aanvragen. De gemeente Amsterdam scherpt daarom de voorrangsregeling woningen aan, ook om duidelijkheid te creëren voor de aanvragers.

Deze aanscherping zal ingaan vanaf 1 januari 2021. In de bijlage treft u de brief van de gemeente Amsterdam waarin verder wordt toegelicht wat er gewijzigd is en waarom. Hieronder leest u in het kort welke functies in aanmerking komen en aanvullende eisen.  

Wie komt in aanmerking voor de voorrangregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals per 1 januari 2021?  

 1.    De medewerker is werkzaam in de jeugdzorg-, thuiszorg-, zorginstelling of ziekenhuis in Amsterdam en verleent directe zorg of ondersteuning aan patiënten en cliënten, als:     

a)       verpleegkundige;
b)      verzorgende IG;
c)       gezinscoach jeugd, gezinsmanager jeugd;
d)      begeleider gehandicaptenzorg;
e)      doktersassistent, apothekersassistent, operatieassistent;
f)       praktijkondersteuner;
g)      anesthesiemedewerker.

2.   Daarnaast zijn twee aanvullende eisen geformuleerd:

a)       De medewerker heeft minimaal een contract van 28 uur.
b)      De medewerker heeft een vast contract of een contract voor minimaal één jaar met een intentieverklaring tot een vast contract.

3.   Voor de medewerker gelden een van de volgende 3 genoemde situaties (urgentiebepaling):

a)       Door het aflopen van een tijdelijk huurcontract wordt medewerker gedwongen zijn/haar woonruimte te verlaten;
b)      Medewerker beschikt over zelfstandige woonruimte gelegen buiten een straal van twintig kilometer van de locatie waar hij/zij permanent werkzaam is of wordt;
c)       Medewerker beschikt niet over zelfstandige woonruimte.  

Aanmelden voor de voorrangsregeling

Vanaf 1 juli 2020 moet de werkgever je aanmelden voor de voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessional. Dit kan via de volgende link.  

Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op via nranzijn@sigra.nl.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Brief voorrangsregeling wonen60.28 KB