Aandacht voor Vrouwelijke Genitale Verminking

 
Jaarlijks worden er naar schatting 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes besneden. Het risico wordt voor een deel van deze meisjes pas echt reëel wanneer zij het land van herkomst bezoeken. De kans hierop is het grootst in de zomervakantie. Let daarom in deze periode goed op mogelijke signalen en besteed aandacht aan dit onderwerp als u ouders uit de risicolanden spreekt. Bij twijfel neem altijd contact op met de aandachtsfunctionaris/vertrouwensarts VGV bij VeiligThuisAmsterdam-Amstelland.

Signalen
Verschillende signalen kunnen erop wijzen dat een meisje zal worden besneden of is besneden. Bij een dreigende VGV gaat het om de volgende signalen:

  • Er circuleren geruchten over een komende besnijdenis (bij het meisje).
  • Er is een buitenlandse vakantie gepland.
  • Er is een verhuizing aanstaande.
  • Het meisje laat voorzichtig zelf iets los.

Wat kunt u als huisarts doen?

  • Vraag actief, wanneer u een vertrouwensband hebt, naar VGV bij vrouwen uit risicolanden, en naar mogelijke daarmee samenhangende klachten. Maak hierbij zo nodig gebruik van een vrouwelijke tolk.
  • Informeer zo nodig vrouwen over het Nederlandse verbod op besnijdenis en op re-infibulatie na de partus. Na een vaginale baring mag de infibulatie niet worden gereconstrueerd in Nederland, (standpunt Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, NVOG 2003) zodat de vulva open blijft tot boven de urethra.
  • Besteed aandacht aan het risico op besnijdenis bij eventuele dochters van de vrouw.
  • In dat verband is het wenselijk dat huisartsen, CB-artsen en schoolartsen ouders uit de risicolanden actief aanspreken over VGV en informeren hoe zij staan t.o.v. VGV, of zij dit voor hun dochter overwegen, en wijzen op de andere normen en strafbaarheid in Nederland. Modelprotocol Nvog
  • Bij twijfel neem altijd contact op met de aandachtsfunctionaris/vertrouwensarts VGV bij VeiligThuisAmsterdam-Amstelland. Hiermee kunt u rustig overleggen, u vragen stellen of een mogelijke aanpak bespreken. U kunt bellen via het landelijke gratis nummer 0800 – 2000 (24/7) of direct contact opnemen met het nummer van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 020 – 7983798 (alléén voor professionals, niet gratis)