Aan de slag met online inzage patiëntgegevens via regiocoalitie Amsterdam

 
Aan de slag met online inzage patiëntgegevens via regiocoalitie Amsterdam
In juni is de VWS-subsidieregeling ingegaan voor het LHV-NHG-InEen-programma OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland). Regionale coalities van huisartsen zorgen er voor dat de huisartsenpraktijken in hun regio online inzage kunnen bieden aan patiënten. In Amsterdam neemt de alliantie van zorgroepen, gezondheidscentra en HKA de rol van regionale coalitie op zich. Per 2020 kunnen huisartsen die deelnemen aan het programma OPEN om patiënten online inzage te geven, daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief. Voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen is dat de praktijk is aangesloten bij de regionale coalitie. Via uw uw zorggroep heeft u daarvoor een online vragenlijst ontvangen waarin uw instemming voor deelname wordt gevraagd. Bent u niet aangesloten bij een zorggroep, maar wilt u wel deelnemen aan het programma OPEN en aanspraak maken op de éénmalige vergoeding? Stuur dan een e-mail naar de regionale coalitie met daarin uw contactgegevens. Voor een tijdige aanmelding moet de ingevulde en digitaal ondertekende vragenlijst voor 15 september retour gestuurd te zijn.

Financiering voor praktijken
Per 1 juli 2020 zijn alle zorgverleners wettelijk verplicht om patiënten online inzage te geven in de eigen medische gegevens. Dankzij de subsidieregeling, die LHV, NHG en InEen hebben geregeld, zijn nu de benodigde middelen beschikbaar om huisartsen te helpen aan deze verplichting voldoen.

Het leeuwendeel van de VWS-gelden gaat rechtstreeks naar de huisartsenpraktijken, als tegemoetkoming voor de mensen en tijd die nodig zijn om de online inzage door patiënten in te passen in de dagelijkse praktijk. De NZa heeft hiervoor het tarief van €2,83 per ingeschreven patiënt vastgesteld en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief. Daarnaast zorgen we landelijk dat de ICT-systemen geschikt worden gemaakt zodat alles technisch mogelijk is en dat er materialen komen voor patiëntenvoorlichting. De regionale coalities gaan helpen met de implementatie in de huisartsenpraktijken, inclusief voorlichting en scholing voor huisartsen.

Voorwaarden om voor éénmalige opslag in aanmerking te komen
Huisartsenpraktijken moeten aan vier voorwaarden voldoen om dit tarief te kunnen declareren. Die voorwaarden zijn:

  1. Deelname aan een regionale OPEN-coalitie;
  2. Deelname aan de scholing (basismodule) die de regionale coalitie zal aanbieden over het implementeren van online inzage;
  3. Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien (vanuit OPEN worden hier materialen voor verstrekt);
  4. Het HIS functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ (vanuit OPEN wordt gezorgd dat de HIS-leveranciers de benodigde aanpassingen hiervoor doen).

Wat moet u nu doen?
Ben u lid van een zorggroep of werkzaam in een gezondheidscentrum? Dan heeft u via deze kanalen de aanmeldingsmail voor de regionale coalitie ontvangen. Als u niet bij een zorggroep aangesloten bent of niet werkt in een gezondheidscentrum, stuur dan een mail naar de regionale coalitie via open@rohamsterdam.nl

Let op: uw ondertekende verklaring voor aansluiting bij de coalitie (online vragenlijst) dient voor 15 september geretourneerd te zijn!

Wilt u ook over andere projecten en initiatieven van de Alliantie wilt worden geinformeerd? Geef dan uw contactgegevens door aan de HKA: huisartsenkringamsterdam@lhv.nl 

Meer informatie
Meer informatie over het programma OPEN leest u in de bijgevoegde brief. Daarnaast is er een speciale website ingericht: https://www.open-eerstelijn.nl/

BijlageGrootte
PDF-pictogram Informatiebrief OPEN203.24 KB