6e Nationaal Congres Palliatieve Zorg

 
Palliactief organiseert het 6e Nationaal Congres Palliatieve Zorg 14 t/m 16 december 2016 in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Op woensdagavond 14 december zal Staatssecretaris Martin van Rijn het congres openen. Daaraan voorafgaand zal ZonMw de digitale 'Canon van de Palliatieve Zorg' presenteren. Het programma is op enkele details na bekend. U kunt zich nog aanmelden.

Programma
De programmacommissie heeft voor de parallelsessies acht hoofdthema’s geselecteerd. Om tegemoet te komen aan de wens voor verdieping wordt elk thema op zowel basisniveau als gevorderden-niveau aangeboden. In het kader van''verbinden' zijn per sessie steeds twee organisaties uitgenodigd om een sessie te verzorgen.

De acht thema’s zijn:
 - Communicatie door de muren heen
 - Samenwerking
 - Patiënt en naasten
 - Naasten en patiënt
 - Ontschotten
 - Symptoommanagement
 - Diagnosegroepen
 - Complementary Integrative Medicine

Meer informatie en aanmelden: Flyer 6e NCPZ