1 juli: Manifestatie en openstelling HAP Amsterdam

 
NU is het moment voor actie! Laat het huisartsengeluid luid en duidelijk horen zodat het doordringt tot de onderhandelingstafel bij VWS! De manifestatie op vrijdagmiddag 1 juli wordt de afsluiting van een week van acties voor de huisartsenzorg. Met steun van de AHa werken HpA en HKAA aan openstelling van de huisartsenposten West en ZuidOost, evenals de triagepost. Ook in Almere gaat de huisartsenpost open. Huisartsen in Almere worden via de reguliere kanalen geïnformeerd. Voor de actieweek is een speciale website ingericht: www.huisartseninactie.nl. Hier vindt u alle informatie over de actieweek en ook praktische informatie om de actieweek in uw praktijk zichtbaar te laten zijn.

Openstelling HAP
De HKAA en HpA werken aan openstelling van de huisartsenposten West en ZuidOost, evenals de triagepost. Op dit moment hebben we nog een tekort aan triagisten. Als het niet lukt om voldoende triagisten te vinden, dan zullen de praktijken zelf moeten zorgen voor het opnemen van de spoedlijn.

Inschrijving voor waarneming op de post is niet meer mogelijk. De deelnemende huisartsen zullen verder per mail worden geïnformeerd over de precieze uitwerking.

NU is het moment voor actie!
Laat het huisartsengeluid luid en duidelijk horen zodat het doordringt tot de onderhandelingstafel bij VWS! Om onze belangen goed te verankeren binnen het nieuw vorm te geven Integraal Zorg Akkoord (IZA) is het essentieel dat we massaal en eensgezind onze stem laten horen op 1 juli. Huisartsen en hun teams moeten nu zélf het tij keren. NU is het moment om dit te doen!

Zelf aandacht besteden aan de actieweek?
Download posters, maak gebruik van uw wachtkamerscherm en zorg voor goede informatie via uw website en het bandje op de telefoon. Alle voorbeelden en formats vindt u op www.huisartseninactie.nl 
Bent u actief op Social Media? Gebruik #iedereeneenhuisarts of #metdevuistoptafelvoorhuisartsenzorg.  

Huisartsen in actie: 27 juni t/m 1 juli 2022