088 – 0030600 niet meer voor spoed overdag

 
Het nummer 088 – 0030600 blijft ook na 1 juli tussen 8-17 uur binnenkomen in het callcentrum van ATA. ATA heeft aangegeven met ingang van 1 juli geen spoedtelefonie meer in haar servicepakket aan te bieden. Dit betekent dat u voor uw spoedtelefoon een ander nummer zult moeten organiseren. In de avond, nacht en het weekend gaat het 088-nummer gewoon naar de HuisartsenPosten Amsterdam.

Ervan uitgaande dat u gebruik blijft maken van ATA voor telefonische achterwacht in niet-spoed situaties, wat moet u dan doen om uw patiënten bereikbaarheid te garanderen?

  1. Aparte spoedlijn openen of doorschakeling organiseren via uw praktijkcentrale. De meest voor de hand liggende mogelijkheid is om dit te organiseren in combinatie met een doorschakelsysteem naar een mobiel die door de (dienstdoende) huisarts of gediplomeerd doktersassistente wordt beantwoord.
  2. Informeer uw patiënten over uw nieuwe (spoed)nummer. Zie hiervoor het communicatieadvies in de Toolkit bereikbaarheid
  3. In overleg met ATA vragen wij u uw nieuwe spoednummer – indien van toepassing - aan ATA door te geven. Mocht er dan toch een spoedtelefoontje bij ATA binnen komen, dan kunnen zij uw patiënt goed verwijzen.