Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
11 apr 2018
Overeenstemming met gemeente Amsterdam over direct verwijzen naar specialistische jeugdhulp
In november 2017 berichtten wij u dat in een projectgroep gemeente, huisartsen een aanbieders van specialistische jeugdhulp een nieuwe werkwijze gingen ontwikkelen inzake doorverwijzen naar (hoog)... Lees meer
11 apr 2018
Ouder- en Kindteams werken in Amsterdam steeds intensiever samen
De gemeente Amsterdam heeft budget beschikbaar gesteld om in geheel Amsterdam extra formatie ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen in te zetten voor versterking van de samenwerking met... Lees meer
10 apr 2018
Filmpje: samenwerking huisartsen en Ouder- en Kindteams
Wil je als huisarts in 3 minuten uitgelegd krijgen hoe een optimale samenwerking er voor jou en voor gezinnen in je praktijk uit kan zien? Bekijk het huisartsenfilmpje!
20 mrt 2018
Huisartsen en Ouder- en Kindteams werken in Amsterdam steeds intensiever samen
Wil je als huisarts in 3 minuten uitgelegd krijgen hoe een optimale samenwerking er voor jou en voor gezinnen in je praktijk uit kan zien? Bekijk het huisartsenfilmpje!
05 apr 2018
Uitwisseling met HpA nu mogelijk via LSP en Whitebox!
Het bestuur van de Huisartsenkring Amsterdam (HKA) stelt zich op het standpunt dat digitale uitwisseling van medische gegevens belangrijk is tijdens de ANW-uren, vooral bij de groep kwetsbare en... Lees meer
31 mrt 2018
Whitebox slaagt in pilotfase: Huisartsenposten Amsterdam gaat gebruik faciliteren
Het bestuur van de Huisartsenkring Amsterdam (HKA) is blij dat de pilot met de Whitebox - een nieuw systeem voor artsen om medische gegevens veilig uit te wisselen - met goed gevolg is afgesloten.... Lees meer
29 mrt 2018
PrEP informatieavond voor huisartsen
Op 24 april organiseert de GGD, samen met Elaa, HKA en de NHG Expertgroep Seksuele Gezondheid een informatieavond over PrEP, de HIV preventie pil. Eind maart is de Gezondheidsraad met het lang... Lees meer
26 mrt 2018
Brief met aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraadsleden
Nu de verkiezingsuitslag bekend is, start de fase van coalitievorming. Als huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKA), Elaa en Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF), hebben wij de fracties een brief... Lees meer
26 mrt 2018
GGD biedt nazorgspreekuur voor vrouwen met genitale verminking
Sinds januari kunnen vrouwen die in het verleden zijn besneden, voor nazorg terecht op GGD-nazorgspreekuren. De nazorg bestaat uit een gesprek met een daarvoor opgeleide verpleegkundige. De... Lees meer
22 mrt 2018
Tolkentelefoon voor álle huisartsenpraktijken in Amsterdam
Het AOF vindt het belangrijk dat alle huisartsen in Amsterdam gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon voor álle patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Ook als uw... Lees meer
  • Vorige