Stella Zonneveld: Zorg in de wijk

 
11 september 2014

- Wat zijn de veranderingen in de zorg?
- Welke consequenties heeft dat voor de huisartsenzorg?
- Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om deze zorg goed te kunnen leveren?