AT5: Privacy in het nieuwe zorgstelsel

 
29 november 2014

AT5 Nieuws schenkt aandacht aan de privacy in het nieuwe zorgstelsel.
Een interview met Stella Zonneveld op 05:00