Algemene Ledenvergadering (ALV)

 
 
De ALV is twee keer per jaar hèt moment voor de leden om zich te informeren over de gang van zaken binnen de HKA en om hun mening te geven. De ALV is dan voor elk kringlid toegankelijk. Ook is het voor iedereen mogelijk een voorstel voor de agenda te doen. Vanuit het bestuur wordt naast de reguliere onderwerpen als inhoudelijke en financiële jaarplannen -en verslagen en benoemingen ook altijd een actueel thema voorgesteld voor de agenda.

ALV 4 december 2017 - Thema: Huisartsenzorg van de toekomst
Het beroep op de huisartsenzorg blijft toenemen evenals het aantal partijen waarmee wordt samengewerkt. Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat u plezier in uw werk houdt? En wat betekent dat voor de manier waarop u uw werk organiseert? Hoe zorgen we in de snel groeiende stad Amsterdam dat we goede huisartsenzorg blijven bieden? Marc Bruijnzeels, directeur van het landelijk kenniscentrum voor de geïntegreerde eerste lijn, het Jan van Es instituut, zal ons meenemen in de ontwikkelingen van de zorg en daarna de discussie leiden.

Ga naar: Agenda & stukken voor ALV 4 december 2017

Praktische informatie

Datum
maandag 04 december 2017 - 19:30 tot 22:00
Locatie
Hoogte Kadijk 143C te Amsterdam
Nederland
Accreditatie
2 punten
Zoek contenttype
Webpagina