Algemene Ledenvergadering (ALV)

 
Twee maal per jaar vindt er een ALV plaats. De ledenraad behandelt naast de reguliere onderwerpen ook altijd een actueel thema. De ledenraad is voor elk kringlid toegankelijk

De eerstkomende ledenvergadering is op maandag 2 september:

Positionering kring in nieuwe huisartsenorganisaties Amsterdam èn Almere

Graag bespreken wij met u onze ideeën over de positie en meerwaarde van de kring in èn naast de nieuwe organisaties voor huisartsenzorg. In deze vergadering bepalen we onze inhoudelijke lijnen voor de komende jaren. Tevens bespreken we de daarbij passende contributie. Kortom: een belangrijke vergadering voor onze vereniging. 

Welke ontwikkelingen spelen er?

Overal in het land worden nieuwe samenwerkingen gevormd tussen zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenposten en LHV-kringen in het kader van aanspreekbaarheid, minder versnippering en vorm geven aan Organisatie & Infrastructuur (O&I). In ons kringgebied is Almere bezig met het opzetten van een O&I-organisatie voor alle huisartsen in Almere. De Amsterdamse zorggroepen, gezondheidscentra, Elaa, HpA en HKA hebben zich aaneengesloten in netwerkorganisatie de ‘Alliantie’. Voorop staat dat de kring de belangenbehartiger voor alle huisartsen in het kringgebied blijft. Denk met ons mee over hoe we daar goed invulling aan kunnen geven in deze nieuwe samenwerkingsverbanden.

Bespreekpunten:

  1. Positie HKA in Amsterdamse Alliantie
  2. Positie HKA in Almere
  3. Nieuwe contributiesystematiek & hoogte
  4. Bestuurlijke zaken
  5. Jaarstukken 2019

 

Praktische informatie

Datum
maandag 02 september 2019 - 19:30 t/m maandag 23 september 2019 - 22:00
Locatie
Hoogte Kadijk 143 C te Amsterdam
Nederland